Service & underhåll

Med våra serviceavtal kan du vara säker på att ditt vattenreningssystem fungerar optimalt året runt. Vi erbjuder akutservice och reparationer när det behövs.

Service och underhåll: För bekymmersfri drift

Waterman värdesätter din förtroende och strävar efter att erbjuda en problemfri drift för dina vattenreningssystem. Med vårt dedikerade serviceavtal kan du vara trygg med att din anläggning är i goda händer och att eventuella driftstörningar hanteras snabbt och effektivt.

Behov av service?

Behöver ni råd eller tips vid installation eller stöd vid en driftstörning så hör av er. Vi har jour 24/7 för er som tecknat serviceavtal. Ring vår 010 – 788 20 90 och välj SERVICE.

Två rörnycklar som drar åt en skarv på ett rör, med ytterligare VVS-verktyg utspridda på ett klinkergolv.

Vad ingår i vår service?

Snabb inställelsetid och 24/7 support

Vi erbjuder jourtjänst 24/7 för våra kunder med serviceavtal. Vid driftstörningar kan du alltid nå vår tekniska support på telefonnummer 010-788 20 90 och välja SERVICE för snabb assistans.

Regelbundna underhållsbesök

Med vårt serviceavtal får du regelbundna underhållsbesök av våra kvalificerade tekniker. Vi genomför omfattande kontroller och underhåll för att säkerställa att din anläggning fungerar optimalt och att eventuella problem upptäcks och åtgärdas i tid.

Reservdelsförsörjning och prioriterad support

Vi håller de flesta reservdelar och förbrukningsmaterial på lager för att minimera avbrott och reparationsperioder. Med vårt serviceavtal får du också prioriterad support och snabba inställelsetider vid behov av reparationer eller service.

Möjlighet till egen service

För kunder som föredrar att utföra viss service själva erbjuder vi även möjligheten att genomföra vissa underhållsuppgifter på egen hand. Vi tillhandahåller nödvändig utbildning och support för att säkerställa att servicen utförs på rätt sätt.

Låter det här intressant för dig?

Ring oss på 010-788 20 90 eller fyll i ett formulär på kontaktsidan.

Rulla till toppen